საიტის წესები

საიტის გამოყენების პირობები

ყურადღება! საიტის გამოყენებამდე, არაფრის, ყურადღებით წაიკითხეთ საიტის გამოყენების პირობები, ქვემოთ მითითებული.

ამ საიტის შემდგომი გამოყენებით თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენ წაიკითხეთ და ეთანხმებით ამ წესებს. ამ წესებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენება დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს.

ყველა ინფორმაცია, ინახება და გამოქვეყნებულია ამ ვებგვერდზე, არის სოფელ ციხისჯვარის ადგილის ადმინისტრაციის საკუთრება.

საიტის ადმინისტრაცია საშუალებას გაძლევთ ნახოთ და ჩამოტვირთოთ მასალები, განთავსებულია ამ ვებგვერდზე მხოლოდ პირადი არაკომერციული გამოყენებისთვის.

ასევე დასაშვებია პრესრელიზებისა და სხვა დოკუმენტების გამოყენება., რომლებიც საჯაროა, ინფორმაციის წყაროს მითითებით.

ის აკრძალულია რაიმე ფორმით საიტის ადმინისტრაციის თანხმობის გარეშე: გამრავლება, მასალების ჩვენება და გავრცელება, განთავსებულია ამ ვებგვერდზე. დაკვრა, მასალების ჩვენება და გავრცელება, ამ საიტზე განთავსებული შესაძლებელია მხოლოდ საიტის ადმინისტრაციის წერილობითი ნებართვით. ამ საიტზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო და სხვა უფლებებით., и любое несанкционированное использование любого из материалов данного сайта может являться нарушением международного законодательства.

საიტზე დარეგისტრირებით, თქვენ ეთანხმებით მიაწოდოთ ჭეშმარიტი და ზუსტი ინფორმაცია თქვენს შესახებ და თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია. რეგისტრაციის შედეგად თქვენ მიიღებთ მომხმარებლის სახელს და პაროლს., ვის უსაფრთხოებაზე ხართ პასუხისმგებელი. თქვენ ასევე ხართ პასუხისმგებელი ყველა ქმედებაზე თქვენი მომხმარებლის სახელით და პაროლით საიტზე.. В случае утери регистрационных данных вы обязуетесь сообщить нам об этом. Регистрация Пользователя на сайте является бесплатной и добровольной.

Пользователем сайта является физическое лицо, რეგისტრირებული საიტზე ამ წესებით დადგენილი წესით, მიაღწია ასაკს, допустимого в соответствии с Международным законодательством для акцепта настоящих Правил, და სათანადოდ უფლებამოსილი (ადრე და შემდგომ - მომხმარებელი).

საიტზე რეგისტრაციისას, მომხმარებელი ვალდებულია მიაწოდოს საიტის ადმინისტრაციას საჭირო სანდო და უახლესი ინფორმაცია მომხმარებლის პირადი გვერდის შესაქმნელად.

მომხმარებელი პასუხისმგებელია სიზუსტეზე, რელევანტურობა, რეგისტრაციისას მოწოდებული ინფორმაციის სისრულე და შესაბამისობა საერთაშორისო კანონმდებლობასთან და მისი სიწმინდე მესამე მხარის პრეტენზიებისგან.

ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ, მითითებულია, მომხმარებელმა უნდა გაიაროს გადამოწმების მთელი რიგი პროცედურები, კერძოდ,

(ა) დაადასტურეთ რეგისტრაცია ავტომატური ტესტის აღიარებით, შექმნილია კომპიუტერებისა და ადამიანების გარჩევის მიზნით ("კაპჩა");

(ბ) დაადასტურეთ თქვენი რეგისტრაცია თქვენი პირადი გვერდის გააქტიურებით შეტყობინების საშუალებით, გაგზავნილი ადმინისტრაციის მიერ მომხმარებლის ელ.

საიტზე რეგისტრაციის ყველა მოქმედების სწორად თანმიმდევრული შესრულების შემთხვევაში იქმნება პირადი მომხმარებლის გვერდი. მომხმარებელს უფლება აქვს დაარეგისტრიროს არა უმეტეს ერთი პირადი გვერდი საიტზე. რეგისტრაციისას მომხმარებელი ეთანხმება ამ წესებს და იღებს მასში მითითებულ უფლებებსა და მოვალეობებს, связанные с использованием и функционированием сайта.

  • სტატიების გამოქვეყნების უფლება, რეკლამები, კომენტარები სტატიებზე, ასევე პოსტებსა და კომენტარებს ბლოგებსა და ფორუმებში აქვს მხოლოდ სახეები, გაიარა რეგისტრაციის პროცედურა.

  • При регистрации не допускается использование вместо имени, უხამსი გამონათქვამების გვარი ან შესვლა, ვებსაიტის მისამართები, e-mail и т. п.

საიტის ადმინისტრაცია არ იძლევა მასალებისა და მომსახურების სიზუსტეს და სისრულეს, მოცემულია ამ საიტზე. საიტის ადმინისტრაცია ყოველ ღონეს ხმარობს, უზრუნველყოს საიტზე მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტე და საიმედოობა. საიტის ადმინისტრაციას ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე შეუძლია შეცვალოს მასალები და სერვისები, მოცემულია ამ საიტზე. ამ საიტზე მასალების და მომსახურების მოძველების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია არ იღებს ვალდებულებას განახლდეს ისინი. ეს წესები ვრცელდება საიტის ყველა ვიზიტორზე და მომხმარებელზე..
ციხისჯვარის სოფლის ვებგვერდზე რეგისტრაცია უფასოა. Ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერს შეუძლია თავისუფლად დარეგისტრირდეს ვებგვერდზე ნებისმიერ დროს, მიუთითეთ უნიკალური მომხმარებლის სახელი და პაროლი.
რეგისტრაცია მნიშვნელოვნად აფართოებს საიტის გამოყენების შესაძლებლობებს. მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია სრულად ისარგებლოს საიტის ყველა სერვისით, რომელთა რიცხვი მუდმივად იზრდება.
საიტზე შეკვეთას აკონტროლებს საიტის ადმინისტრაცია. საიტის ადმინისტრაცია განიხილავს ვიზიტორების მიერ გამოქვეყნებულ ყველა შეტყობინებას და, საჭიროების შემთხვევაში, შეუძლია მათი რედაქტირება ან წაშლა.
რეკლამის განთავსება აკრძალულია, საიტის ნებისმიერ მონაკვეთში.
მკაცრად იკრძალება ხალიჩის გამოყენება ნებისმიერი ფორმით.
აკრძალულია ვიდეო განყოფილებაში ისეთი ვიდეოების დამატება, როგორიცაა + 1OO5OO და მსგავსი.
ყველა სურვილი და წინადადება, როგორც საიტის შინაარსი, და მისი მომსახურებისთვის, უეჭველად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. თქვენ შეგიძლიათ გამოხატოთ ისინი, უკუკავშირის ფორმის შევსებით.
ნებისმიერი მომხმარებლის რეგისტრაცია შეიძლება გაუქმდეს, ამ წესების მომხმარებლის მიერ დარღვევის ან წლის განმავლობაში მომხმარებლის საქმიანობის არარსებობის შემთხვევაში.

საიტის მასალების გამოყენება, ვიზიტორი ეთანხმება ამ წესებს.

რა არის დაშვებული საიტზე.

შეტყობინებების განთავსება უფასო საინფორმაციო დაფაზე

სტატიების გამოქვეყნება, ჩანაწერები, კომენტარები სტატიებსა და პოსტებს.

მიიღეთ მონაწილეობა ფორუმის თემების განხილვაში , და თავად შექმენით ახალი ფორუმის თემები.

მონაწილეობა მიიღოთ ჩატში საიტზე, размещении отзывов в Гостевой книге на сайте.

განათავსეთ ფოტოები, ვიდეო – ეხება ექსკლუზიურად სოფელ ციხისჯვარს.

რაც აკრძალულია საიტზე.

პუბლიკაციები აკრძალულია, კანონის დარღვევა და ეთიკური სტანდარტების საწინააღმდეგო. არ გამოიყენოთ ფოტოები, არ უკავშირდება განცხადებას ან გამოქვეყნების თემას. • არ შეიტანოთ სარეკლამო ტექსტში სხვა საიტის სახელი და URL ბმულები • დაუშვებელია ლოგოების და კომპანიის სახელების გამოსახვა ფოტოებზე
• ასევე აკრძალულია ინფორმაციისა და მისამართების გამოსახვა, ბმულები და საიტების სახელები. ნუ რეკლამირებთ სააგენტოს და სხვა სერვისებზე, გაყიდოს ნებისმიერი საქონელი, გთავაზობთ გარიგებებს, არ უკავშირდება საიტის თემას;
განათავსეთ ნებისმიერი სახის ყალბი ინფორმაცია.

რეკლამების გამოქვეყნება აკრძალულია, მესამე მხარის ნებისმიერი უფლების დარღვევის შემცველი, ინტელექტუალური უფლებების ჩათვლით, მოქალაქის იმიჯის უფლებები, კონფიდენციალურობის უფლებები და პირადი მონაცემების უფლებები. აკრძალულია რეკლამის დამატებით აღწერაში მითითება რამდენიმე ობიექტის შესახებ. აკრძალულია რეკლამის განთავსება რეკლამაში მითითებული ქონების გაყიდვის ან იჯარით აღების განზრახვის გარეშე, ან რომლის მიმართაც ასეთი ქმედებები შეზღუდულია ან შეუძლებელია. (მაგალითად, რომლის მიმართაც უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება მესამე პირებზე მათი გაყიდვის ან იჯარის შესახებ, გააკეთა ავანსი ან დეპოზიტი, ასევე, რომელთან მიმართებაშიც არსებობს რაიმე შეზღუდვა სარეგისტრაციო მოქმედებებზე).

შინაარსი, შევიწროება, ბულინგი ან სიძულვილის ენა. აკრძალულია სხვა ხალხის მიმართ სიძულვილის გაღვივება მათი რასის ან ეთნიკური ნიშნის საფუძველზე, რელიგიური შეხედულებები, სექსი, ასაკი, ვეტერანის სტატუსი, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა და ინვალიდობა. თქვენ არ შეგიძლიათ ტექსტების გამოქვეყნება, ფოტოები და ვიდეოები, შეიცავს შეურაცხყოფას ან დამამცირებელ ეპითეტებს ადამიანთა კატეგორიებთან მიმართებაში, დაცულია დისკრიმინაციისგან, და ასევე განათავსეთ ბმულები ასეთი შინაარსისკენ. შინაარსი, შეიცავს ფიზიკური ზიანის მუქარას ან პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებას, რაც ასეთი საფრთხეების განხორციელების საშუალებას იძლევა.

  • შინაარსი, ხალხის დისკრედიტაცია, ადგილები ან საგნები, და ასევე შეუძლია აღაშფოთოს ან განაწყენოს მაყურებელი ან მკითხველი.
  • უხამსი, უხეში ან შეურაცხმყოფელი ენა და ჟესტები.
  • ძალადობის წახალისება და წახალისება. აკრძალულია მასალების გამოქვეყნება, შეიცავს დაზიანებისა და დასახიჩრების რეალისტურ სურათებს, ძალადობისა და სისასტიკის სცენები ადამიანების ან ცხოველების მიმართ, ასევე შინაარსი, რომელსაც შეუძლია შოკი ან ზიზღი.
  • სექსუალური და უცენზურო შინაარსი. აკრძალულია შიშველი სხეულების ან სექსუალური აქტების ამსახველი სურათების და ვიდეოების განთავსება. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სექსუალური ხასიათის წყევლა და ჟარგონი, ასევე პედოფილიის მინიშნებები. აკრძალულია პედოფილიისა და მხეცობის დაცვა, სექსუალური ძალადობა და ნებისმიერი სახის პროსტიტუცია. დაუშვებელია ზრდასრულთა შინაარსის ბმულები.

ყველა პუბლიკაცია უნდა იყოს შესაბამისი საიტის თემასთან და შეიცავდეს სასარგებლო ინფორმაციას. შინაარსი, რაც არ უკავშირდება საიტის თემას, განთავსება აკრძალულია. ეს არ არის პოლიტიკური დავის ადგილი., საჯარო და კერძო თემები. მასალები (რედაქტირება), რომლებიც არ იცავს წესებს, წაიშლება.

აკრძალულია შინაარსის ატვირთვა და გამოქვეყნება, ბავშვების მიმართ უხეში მოპყრობის დემონსტრირება ან მათი მონაწილეობით უცენზურო სცენების შემცველობა. ასეთი შინაარსი მოიცავს სექსუალური კონტექსტში არასრულწლოვანთა გამოსახულების ნებისმიერ ფორმას. (მულტფილმების ჩათვლით) და სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი სხვა მასალა, რომელიც ასახავს ბავშვებს. ასეთი შინაარსის პოვნა, ჩვენ მას ვშლით და ვიღებთ საჭირო ზომებს: ჩვენ ვაბლოკებთ ავტორის ანგარიშს და ვუგზავნით ანგარიშს სამართალდამცავი ორგანოებისა და ბავშვების ექსპლუატაციისა და გატაცების წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნულ ცენტრს.

აკრძალულია საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის განთავსება, ექვემდებარება სპეციალურ კანონებს. ეს ეხება ალკოჰოლს, თამბაქოს ნაწარმი, აზარტული თამაშები, ფინანსური მომსახურება, ნარკოტიკები და არასანქცირებული საკვები დანამატები, ასევე სამედიცინო აპარატურა.

აკრძალულია საშიში და უკანონო საქონლის ან მომსახურების რეკლამა, და ხელი შეუწყოს სარისკო და უკანონო საქმიანობას. ეს ასევე ეხება რეკრეაციულ წამლებს, იარაღი, ფეიერვერკი, ფეთქებადი მასალების დამზადების ინსტრუქცია, ასევე რეალურ სამყაროში დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენის დეტალური ინსტრუქციები და მათ მიმართ ნებისმიერი სახის მოწოდება.

თქვენ მიერ გამოქვეყნებულმა შინაარსმა არ უნდა შეცდომაში შეიყვანოს მომხმარებლები. ყველა ინფორმაცია უნდა იყოს სიმართლე და მკაფიო.

მომხმარებლის უსაფრთხოება ძალზე მნიშვნელოვანია საიტის ადმინისტრაციისთვის. ამიტომ, თქვენი შინაარსის გამოქვეყნება, თქვენ უნდა დაიცვათ სხვისი მონაცემების კონფიდენციალურობა.
შენიშვნა. აკრძალულია შინაარსის გამოქვეყნება, შეიცავს პირად ან კონფიდენციალურ ინფორმაციას, როგორიცაა:

პირადი ფინანსური ინფორმაცია;
ოფიციალური პირადობის მოწმობები;
Საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს სახელებს ან საშუალებას გაძლევთ იცოდეთ ისინი;
კონფიდენციალური ჩანაწერები და სურათები;
საუბრების ან ბმულების ტექსტური ჩანაწერები, შეიცავს პირად ინფორმაციას.

შეუსაბამო შინაარსის მაგალითები:

არასწორად დაწერილი ან არასწორად გამოყენებული ტექსტები, უაზრო ტექსტები, ასევე ავტომატურად გამომუშავებული და შემაშფოთებელი შინაარსი (მაგალითად, ბუნდოვანი, უხარისხო სურათები ან გაუგებარი მასალა).
სურათები ან ბმულები, რაც მომხმარებლების ყურადღებას იპყრობს.
ნებადართულია პუბლიკაციები იმ ენებზე, რომლებიც წარმოდგენილია საიტზე ... (რუსული, ქართული, ბერძნული და ინგლისური.)
ვირუსებისა და მავნე პროგრამების ბმულები.
საიტების ბმულები, არ უკავშირდება საიტის თემას.

საიტის ადმინისტრაცია.