-1941 – 1945-

ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია სოფელ ციხისჯვრის მცხოვრებთა შესახებ, ვინც ბრძოლაში დაიღუპა ან ჭრილობებითა და დაავადებებით დაიღუპნენ საავადმყოფოებში.

გავიხსენოთ ყველა სახელით, მწუხარებით გავიხსენებთ. ეს არ არის საჭირო გარდაცვლილთათვის, ეს საჭიროა ცოცხლებისთვის ...

მადლობა გამარჯვებისთვის

მათ მიაღწიეს საქმეს - თავიანთი სიცოცხლე მისცეს, ისე რომ ჩვენ ვიცხოვროთ
მარადიული დიდება მეომრებს, დაეცა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის!
vechnyj-ogon

-1941 – 1945-

ამბართუმოვი ლ.გ.

ამბარცუმოვი ლევონ გალუსტოვიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1920 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1940 ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.01.1943
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

აფანასიადი ვ.ხ.

აფანასიადი ვასილი ხარიტონოვიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი

დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1920 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, დან. ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1938 წ
ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.11.1941წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

ბლიაძე გ.ს.

ბლიაძე გ.ს.

წითელი არმიის ჯარისკაცი

დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1911წ?
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, დან. ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1941წ? ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი,
პენსიაზე გასვლის თარიღი: _09.1942წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

გრამატოპულო ი.ლ.

გრამატოპულო გეორგი ლეონტიევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი

Ხელოვნება. სერჟანტი
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1917 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, დან. ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1938 ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: Ხელოვნება. სერჟანტი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.11.1942წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

-1941 – 1945-

ზურაბაშვილი გ.ვ.

ზურაბაშვილი გეორგი ვასილიევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი

დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1913 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ახალქალაქის რაიონი, რ. ახალქალაქი, ბარელეტები ს/ს, დან. კოტემია
Საცხოვრებელი ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონთან. ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1942 ბორჯომის რვ, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.01.1943
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

ზურაბაშვილი მ.ვ.

ზურაბაშვილი მიხეილ ვასილიევიჩი

მლ. ლეიტენანტი

Დაბადების თარიღი: __.__.1915 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ახალქალაქის რაიონი, რ. ახალქალაქი, ბარელეტები ს/ს, დან. კოტემია
Საცხოვრებელი ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონთან. ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1932 ბორჯომის რვ, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
კიდევ ერთი სამხედრო წოდება: 15.10.1936
სამხედრო წოდება: მლ. ლეიტენანტი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.12.1941წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

ივანოვი ე. ლ.

ივანოვი ე. ლ.

დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.?
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.? ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება:_?
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.?
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

ივანოვი ე.ი.

ივანოვი ი.. ე.

დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.?
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.? ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება:_?
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.?
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

-1941 – 1945-

კარასავოვი გ.ა.

კარასავოვი გეორგი ანანიევიჩი
სამხედრო წოდება: ლეიტენანტი

Დაბადების თარიღი: __.__.1920 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
სამსახურში შესვლის თარიღი: __.__.1939 Gagrinsky GVK აფხაზეთის ასსრ საქართველოს სსრ
სამხედრო ნაწილის დასახელება: 174 гсп ЗакВО
სამხედრო წოდება: ლეიტენანტი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.08.1941
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

კესოვი ს.გ.

კესოვი სემენ გეორგიევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი

გამოუსწორებელი ზარალის ანგარიში
Დაბადების თარიღი: __.__.1922 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, დან. ციხის-ჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.09.1942, ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
დარეკვის თარიღი: __.09.1942
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
ბოლო მორიგე სადგური: 9 шисбр РГК
პენსიაზე გასვლის თარიღი: 08.04.1945
Წასვლის მიზეზი: მოკლეს
პირველადი სამარხი: აღმოსავლეთ პრუსია, კონიგსბერგი okr., რ. კონიგსბერგი, ნასერ-ბაღის რაიონი, კვადრატი 61-67, რუკა 1:50000, 100 მ ტრამვაის ხიდის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, მდინარის ნაპირებზე. ბუკი
დაკრძალვის ქვეყანა: რუსეთი
დაკრძალვის რეგიონი: კალინინგრადის რეგიონი.
დაკრძალვის ადგილი: ბალტიის რეგიონი, კინოთეატრთან ახლოს “სამშობლო”
საფლავი: მასობრივი საფლავი

კოვლაკოვი.ი. ლ.

კოვლაკოვი ისაკ ლაზარევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი

შვილად აყვანის Fr.
გამოუსწორებელი ზარალის ანგარიში
Დაბადების თარიღი: __.__.1912 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, დან. ციხის – ჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.01.1943, ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
დარეკვის თარიღი: __.01.1943
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
ბოლო მორიგე სადგური: 250 სდ
პენსიაზე გასვლის თარიღი: 16.09.1944
Წასვლის მიზეზი: მოკლეს
პირველადი სამარხი: პოლონეთი, მაზოვიეკის ომი., პოვ. ოსტროლენკი, დ. გამოსვლები, ჩრდილო - დასავლეთი, 200 მ, ტყის პირას

კოლიკოვი ი.ს.

კოლიკოვი ი.ს.

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.?
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.? ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.?
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

-1941 – 1945-

კუტალოვი ი.ა.

კუტალოვი ივან აფანასიევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,

დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1911წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1940 ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
დარეკვის თარიღი: __.__.1940 წ
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.12.1944წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

მიქელაძე ვ.ნ.

მიქელაძე ვასილი ნიკოლაევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,

დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1916წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.02.1941 ხაშურის RVC, საქართველოს სსრ, ხაშურის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
ბოლო მორიგე სადგური: pps 1865
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.04.1943
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

მიროფოროვი ი.გ.

მიროფოროვი ივან კირიაკოვიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,


დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1907 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1941 ბორჯომის რვ, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
დარეკვის თარიღი: __.__.1941წ
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.12.1941წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

მიროფოროვი ნ.ფ.

მიროფოროვი ნიკოლაი ფეოდოროვიჩი

კაპიტანი


წითელი ვარსკვლავის ორდენი
დაჯილდოების დოკუმენტი
Დაბადების თარიღი: __.__.15.09.1918წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ციხისჯვარი
გამოძახების ადგილი: ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამსახურში შესვლის თარიღი: __.__. 04.02.1940
სამხედრო წოდება: კაპიტანი
სამხედრო ნაწილი: 36 ждбр 2 UkrF
Feat თარიღები: 01.12.1943-31.12.1943
ჯილდოს დასახელება: წითელი ვარსკვლავის ორდენი
ერთეულის შეკვეთა
№: 2/n-დან: 25.01.1944
გამოქვეყნდა: 36 ждбр 2 უკრაინის ფრონტი

სერვისის დასრულების თარიღი: 26.08.1944
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

-1941 – 1945-

მურადოვი ს.კ.

მურადოვი ს.კ.

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1916წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1937 ბორჯომის რვ, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.12.1944წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

ნიკოლაევი კ.პ.

ნიკოლაევი კლერახ პანეტოვიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1920 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1941 ბორჯომის რვ, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.12.1941წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

ონუფრიადი ს.ი.

ონუფრიადი სოკრატ ივანოვიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1921წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.1939 ბორჯომის რვ, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.12.1941წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

პავლოვი მ.ე.

პავლოვი მიხაილ ევსტაფეევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1921წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: 10.02.1939 ორჯონიკიძევსკის RVC, საქართველოს სსრ, რ. თბილისი, ორჯონიკიძევსკის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
ბოლო მორიგე სადგური: 952 აპ
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.04.1943
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

-1941 – 1945-

პიანდიაროვი ი.ხ.

პიანდიაროვი ი.ხ.

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.?
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: __.__.? ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.?
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

სევასტოვი ა.მ.

სევასტოვი აფანასი მოისეევიჩი

უმცროსი. პოლიტიკური ინსტრუქტორი ,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.?
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: 25.10.1939 ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: უმცროსი. პოლიტიკური ინსტრუქტორი
ბოლო მორიგე სადგური: 318 ჰაუბიცის საარტილერიო პოლკი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.02.1942
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

სევასტოვი ე.მ.

სევასტოვი ევსტაფი მოისეევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1919წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: _._.1939 ბორჯომის რვ, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
ბოლო მორიგე სადგური: 169 თოფის დივიზიონი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: 30.11.1943
Წასვლის მიზეზი: მოკლეს
პირველადი სამარხი: ბელორუსის სსრ, გომელის რეგიონი, კორმიანსკის რაიონი, დ. ფართო, აღმოსავლეთით, 800 მ

სევასოვი ი.ო.

სევასტოვი ივან ონუფრიევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1920 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: 25.10.1939 ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
ბოლო მორიგე სადგური: 79 სდ
პენსიაზე გასვლის თარიღი: __.01.1942
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

-1941 – 1945-

სევასტოვი ნ.კ.

სევასტოვი ნიკოლაი კონსტანტინოვიჩი

ლეიტენანტი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1918 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: _._.? ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: ლეიტენანტი
ბოლო მორიგე სადგური: w/სთ 02535
პენსიაზე გასვლის თარიღი: _.04.1943
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

სევასტოვი პ.ფ.

სევასტოვი პაველ ფილიპოვიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1910 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: 01.10.1942 ბორჯომის RVC, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
ბოლო მორიგე სადგური: 620 თოფის პოლკი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: _.01.1944

Წასვლის მიზეზი: გარდაიცვალა
საავადმყოფო: HPPG 4971
პირველადი სამარხი: ბელორუსის სსრ, ვიტებსკის რეგიონი, ლიოზნოს რაიონი, დ. კრასინია, საფლავი № 2, 2 ზედა რიგი, 4-სამხრეთის მხარე

ტოსუნოვი ა.ა.

ტოსუნოვი ანესტი ანანიევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1923 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: _._.1941 ბორჯომის რვ, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: _.12.1944წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

ელიოსიძე ო.ვ.

ელიოსიძე ონისიმ ვასილიევიჩი

წითელი არმიის ჯარისკაცი,
დოკუმენტი, დანაკარგების გარკვევა
Დაბადების თარიღი: __.__.1917 წ
Დაბადების ადგილი: საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი, ს.ციხისჯვარი
დარეკვის თარიღი: _._.1941 ბორჯომის რვ, საქართველოს სსრ, ბორჯომის რაიონი
სამხედრო წოდება: წითელი არმიის ჯარისკაცი
პენსიაზე გასვლის თარიღი: _.12.1941წ
Წასვლის მიზეზი: დაკარგული

-1941 – 1945-

vechnyj-ogon

დიდი სამამულო ომი იყო ქვეყნის მასშტაბით. და გამარჯვება მტრის იყო გამარჯვება, ეროვნული …

ჩვენი ვალია, რომ შეინარჩუნოს შესახებ სიმართლე ყველაზე საშინელი ომის შესახებ, ხალხის დიდი ღვაწლის შესახებ ...
მე მახსოვს, მე ამაყი ვარ.