მშობელი შაბათი

მშობლის შაბათი: რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი გარდაცვლილი საყვარელი ადამიანებისთვის ? პირველად ხორცპროდუქტების მშობელთა შაბათი მოხსენიებულია V საუკუნის ეკლესიის წესდებაში., დაწერილი კიდევ უფრო უძველესი ტრაქტატის საფუძველზე. მასში…