Αρχική Γενικό φόρουμ Λουλούδια και φυτά Φυτά, που μπορούν να φυτευτούν κοντά στο σπίτι.
1απάντηση(ες) στο θέμα
Φόρουμ
Κώστας
εκτός σύνδεσης 3 ημέρες
Στην ιστοσελίδα από τότε 15.05.2021
Διαχειριστής
Θέματα 10
Μηνύματα 10
1
16:36

Каждый хозяин мечтает видеть участок возле дома красивым и ухоженным. Растения во дворе – неотъемлемая часть красивого дизайна. Поэтому подходить к вопросу посадки цветов в тени или на солнце нужно серьезно.
Прежде чем посадить растения, нужно тщательно подготовить клумбу и создать условия для цветов в тени.
Определитесь, где будут расти цветы — возле частного дома или в саду. Лучше отдать предпочтение участку, куда будет попадать достаточно солнечного света для растений, но при этом будет и тень. Так можно перемешать сорта красивых цветов и растений.
На участке удалите многолетние сорняки, травянистые их виды можно уничтожить препаратами, а корни многолетних растений удаляются механически.

Если вы хотите сажать разнообразные цветы в саду, учтите их размеры. Низкие многолетние красивые цветы можно использовать в качестве окантовки для дизайна клумбы из цветов, высокие однолетние и многолетние цветы лучше посадить посередине в тени, чтобы они не мешали низким однолетним травянистым цветам и растениям с мелкой листвой.
Для многолетних и однолетних цветов важно подобрать грунт, прежде чем посадить растения. Почва летом для цветов должна быть рассыпчатой.

Если почва слишком глинистая, добавьте в нее песок. Неплодородный грунт лучше перемешать с компостом уже в процессе ухода. Также не забывайте внести в землю удобрения для красивых многолетних и однолетних растений перед тем, как посадить цветы весной или летом.
Для создания красивого дизайна цветника у частного дома, θέση, где будут расти цветы, нужно подготовить:

сделайте разметку клумбы;
снимите слой земли и засыпьте дренаж;
засыпьте грунт, который нужно перемешать с компостом и удобрениями.

Почва для цветов в тени или на солнечном месте в саду должна быть рыхлой и плодородной, в то время как для кустов в тени можно использовать грунт проще.

Остается создать при желании уровни, рельеф и посадить декоративные растения во дворе. Рассадить весной или летом нужно вначале крупные многолетние цветы в тени, переходя к однолетним цветам. Μετά από αυτό, как рассадите растения во дворе, нужно чаще поливать цветы, особенно многолетние травянистые, которые размножаются самосевом.

0
Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να δημοσιεύετε μηνύματα σε αυτό το θέμα