Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Γενικές προμήθειες.

Προσοχή!

⦁ Η παρούσα Συμφωνία διέπει τη σχέση χρήσης του ιστότοπου https://tsikhisdjvari.com/ (περαιτέρω "Ιστότοπος") μεταξύ του "Χρήστη" και της Διαχείρισης Ιστοτόπου (περαιτέρω "Δικτυακός τόπος")

Η παρούσα συμφωνία είναι δημόσια συμφωνία προσχώρησης. Η εγγραφή του Χρήστη υποδηλώνει την προσχώρηση του Χρήστη σε αυτήν τη συμφωνία. Επιβεβαιώνει πλήρως τη συμφωνία του με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.. Ο ιστότοπος προσφέρει στον Χρήστη την υπηρεσία του υπό τους όρους, προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία. Ο ιστότοπος είναι πόρος Διαδικτύου και αποτελεί συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα ενός δωρεάν πίνακα ανακοινώσεων, πληροφορίες, επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της μορφής βάσης δεδομένων, λογισμικό, διεπαφή, που παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, αναζήτηση πληροφοριών σε αρχεία, και παρέχει επίσης στους Χρήστες πρόσβαση στην τοποθέτησή του στις βάσεις δεδομένων του Ιστότοπου, στο Ιντερνετ (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης δικτύου: https://tsikhisdjvari.com/ ).

Ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για διαφημίσεις (πληροφορίες, δεδομένα), δημοσιεύτηκε από τον Χρήστη. Όλες οι συναλλαγές συνάπτονται απευθείας μεταξύ των χρηστών. Ο ιστότοπος δεν είναι μέρος των συναλλαγών, αλλά παρέχει μόνο στον χρήστη τη δυνατότητα να εισαγάγει τις δηλώσεις στη βάση δεδομένων (πληροφορίες, δεδομένα) σχετικά με τις υπηρεσίες τους.
Η παρούσα Συμφωνία ισχύει εξίσου για όλους, χωρίς εξαίρεση Χρήστες.
Ο ιστότοπος αναλαμβάνει να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι σωστές και ενημερωμένες., δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο. Ο ιστότοπος διασφαλίζει το απόρρητο των μηνυμάτων και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες του Ιστότοπου, εκτός από τις περιπτώσεις, ορίζεται από το διεθνές δίκαιο .
Ο ιστότοπος δεν είναι εγγυητής ορθότητας, ακρίβεια, λεπτομέρεια ή πληρότητα των πληροφοριών, δημοσιεύονται στον Ιστότοπο από τρίτα μέρη. Από αυτή την άποψη, ο ιστότοπος αποποιείται ευθύνης:
Για οποιαδήποτε διακοπή στην εργασία;
Για τυχόν σφάλματα στο έργο της Ιστοσελίδας;
Για πρόκληση βλάβης, υλικές ζημιές, απώλεια πληροφοριών ή για πρόκληση οποιασδήποτε άλλης βλάβης σε οποιοδήποτε άτομο, που προέκυψε κατά τη χρήση της υπηρεσίας ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αγοράς αντικειμένων μέσω της Ιστοσελίδας, απώλεια κέρδους, πελάτες ή δεδομένα και οποιαδήποτε άλλη σημαντική απώλεια, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της επίσκεψης σε αυτόν τον Ιστότοπο ή της αδυναμίας επίσκεψής του, και επίσης λόγω εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε πληροφορία, λαμβάνεται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν τον Ιστότοπο;
Για παραβίαση από τον Χρήστη των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων τρίτων, με δημοσίευση ανακοίνωσης (πληροφορίες, δεδομένα), ασυνεπή με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ρυθμίζουν την πνευματική ιδιοκτησία), προστέθηκε από τον Χρήστη στον Ιστότοπο ή μεταφέρθηκε στον Ιστότοπο με άλλο τρόπο.
Ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση πληροφοριών από χάκερ, δηλαδή την τοποθέτηση διαφημίσεων (πληροφορίες, δεδομένα) με σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες, του οποίου ο σκοπός – παραπλανούν τους χρήστες του ιστότοπου και αποκτούν σημαντικά οφέλη με παράνομο τρόπο. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να περιέχει corpus delicti “Απάτη”.
Ο ιστότοπος απαντά αμέσως σε αιτήματα χρηστών, που έχουν πέσει θύματα απατεώνων και τους δίνει οδηγίες για το πώς να επικοινωνήσουν με τις αρχές επιβολής του νόμου.
⦁ Κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ο ιστότοπος παρέχει αμέσως και σε σύντομο χρονικό διάστημα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (εντός των τεχνικών δυνατοτήτων).
Ο ιστότοπος ενημερώνει τους Χρήστες για περιπτώσεις απάτης και σχεδίων απάτης. Το site δίνει έμφαση, ότι ο Χρήστης πρέπει να είναι σε εγρήγορση και προσοχή, για να μην γίνει θύμα απατεώνων.
Με ανάρτηση διαφημίσεων (πληροφορίες, δεδομένα), φωτογραφία, υλικό βίντεο και κάθε άλλη πληροφορία που παρέχει ο Χρήστης στον Ιστότοπο για διαφημίσεις (πληροφορίες, δεδομένα), φωτογραφία, υλικό βίντεο και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδεια χρήσης τυχόν διαφημίσεων (πληροφορίες, δεδομένα), φωτογραφίες, βίντεο βίντεο, που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα (περαιτέρω – «Άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας»). Ο χρήστης εγγυάται, που έχει όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και λόγοι, απαραίτητη για τη χορήγηση μιας τέτοιας άδειας. Αυτή η άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας λήγει τότε, όταν ο Χρήστης διαγράψει το υλικό που δημοσιεύτηκε από αυτόν, που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τις περιπτώσεις, όταν τα υλικά του μεταφέρθηκαν σε άλλα και δεν αφαιρέθηκαν από αυτούς.
Περιγραφή υπηρεσίας ιστότοπου.
Ο ιστότοπος είναι μια υπηρεσία Ιστού, που παρέχει στους χρήστες τις ακόλουθες υπηρεσίες:
⦁ Πρόσβαση σε ειδήσεις, επιστημονικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες, διαβουλεύσεις, νομοθετικές πράξεις για το θέμα του χωριού Tsikhisjvari;
⦁ Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών.
Δυνατότητα εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμών από τους Χρήστες στον ιστότοπο. Αφού εγγραφείτε στον ιστότοπο https://tsikhisdjvari.com/ Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό στον ιστότοπο, στο οποίο μπορεί να δημοσιεύσει πληροφορίες: στοιχεία επικοινωνίας; πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες; άλλες πληροφορίες για τον εαυτό σας ή / και για τη διαφήμιση, του οποίου είναι.
⦁ Δημοσίευση σχολίων.
Ο ιστότοπος δεν πραγματοποιεί υποχρεωτική επαλήθευση των διαφημίσεων που δημοσιεύονται από τον χρήστη (πληροφορίες, δεδομένα).
⦁ Όλες οι διαφημίσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο (πληροφορίες, δεδομένα) θεωρούνται ιδιοκτησία των Χρηστών που το δημοσίευσαν μέχρι, έως ότου παρέχονται τα κατάλληλα στοιχεία για το άλλο.
Οι χρήστες δεν λαμβάνουν κανένα δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών, δημοσιεύονται από άλλους χρήστες και είναι πλήρως υπεύθυνοι έναντι του κατόχου των πληροφοριών για κακή χρήση.
Χρήστης, αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας:
Επιβεβαιώνει, ότι έχει διαβάσει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και έχει αποδεχτεί τους όρους της.
⦁ Φέρει προσωπική ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών και του υλικού, δημοσιεύτηκε από αυτόν στον Ιστότοπο; για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων για την εξουσιοδότησή τους στον Ιστότοπο.
Αναλαμβάνει να τοποθετήσει διαφημίσεις σε όλες τις ενότητες του ιστότοπου (πληροφορίες, δεδομένα) που αντιστοιχούν στα θέματα των ενοτήτων.
Αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με την ισχύουσα και ισχύουσα νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα.
Αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην δημοσιεύει δημόσια διαθέσιμες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικές διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί, συνδέσμους και άλλες επαφές της Ιστοσελίδας.
Αναλαμβάνει να μην δημοσιεύει προσβολές, άσεμνη γλώσσα, πορνογραφικό υλικό; υλικά, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Αναλαμβάνει να μην δημοσιεύει λογότυπα ή ονόματα οργανισμών χωρίς τη συγκατάθεση της Διοίκησης του Ιστότοπου, κάνοντας δουλειές.
⦁ Απαιτείται κατά την προσθήκη διαφημίσεων (πληροφορίες, δεδομένα) υποδεικνύουν πληροφορίες μόνο για ένα αντικείμενο.
Αναλαμβάνει την ανάρτηση διαφημίσεων (πληροφορίες, δεδομένα) για την πώληση / μίσθωση μόνο αυτών των αντικειμένων, που υπάρχουν σε απόθεμα, και ο Χρήστης έχει επίσης την εξουσία να πωλεί / ενοικιάζει τέτοια αντικείμενα.
Αναλαμβάνει να αναφέρει οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας μόνο στην ενότητα "Το προφίλ μου" και "Το μενού μου".
Αναλαμβάνει να μην παραπλανήσει άλλους Χρήστες, μην προωθήσετε την απάτη, δόλο ή παραβίαση εμπιστοσύνης, δεν συναλλάσσεται με κλεμμένα ή πλαστά αντικείμενα, μην προσβάλλετε άλλους Χρήστες, μην στέλνετε SPAM * ή παραβιάζετε με άλλον τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία.
⦁ αναλαμβάνει, με δική του και δικά του έξοδα, να επιλύει διαφορές και να ρυθμίζει αξιώσεις τρίτων σε σχέση με τις δημοσιευμένες διαφημίσεις (πληροφορίες, δεδομένα), ή να πληρώσει αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων των νομικών δαπανών), που προκαλείται στον Ιστότοπο σε σχέση με αξιώσεις και αξιώσεις, η βάση για την παρουσίαση των οποίων ήταν η τοποθέτηση διαφημίσεων (πληροφορίες, δεδομένα) Χρήστης.
Εγγυημένο, ότι όλες οι διαφημίσεις (πληροφορίες, δεδομένα), δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο, είναι πλήρεις, αξιόπιστος, μην παραβιάζετε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, άλλα δικαιώματα τρίτων και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τόσο για το κείμενο των διαφημίσεών τους (πληροφορίες, δεδομένα), και για τις φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, σχόλια και άλλες πληροφορίες, δημοσιεύονται στον ιστότοπο ή μεταφέρονται στον ιστότοπο ιδιωτικά.
⦁ Σεβαστείτε τα δικαιώματα τρίτων, συμμορφώνονται με τις καθιερωμένες παραδόσεις και ηθική του Διαδικτύου, μην κάνετε κατάχρηση των δυνατοτήτων του Ιστότοπου για σκοπούς, αντίθετα με τους κανόνες της ηθικής και της ηθικής.
Μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για:
Διαμονή, μετάδοση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο ανάρτησης διαφημίσεων (πληροφορίες, δεδομένα), που είναι παράνομα, επιβλαβής, απειλητικές, προσβλητική ηθική, συκοφαντικός, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, προπαγάνδα μίσους και / ή διάκρισης ανθρώπων λόγω φυλετικής, εθνικός, σεξουαλικός, κοινωνικά χαρακτηριστικά; βλάβη σε οποιαδήποτε μορφή;
Παραβίαση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων;
⦁ υποδυόμενη άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπο μιας οργάνωσης ή / και κοινότητας χωρίς επαρκή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Εταιρείας, για συντονιστές φόρουμ, για τον ιδιοκτήτη της Εταιρείας, καθώς και παραπλανητικές για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε θέματος ή αντικειμένου;
Διαμονή, μετάδοση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο δημοσίευσης υλικού, τα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να τα θέσει στη διάθεση του νόμου ή σύμφωνα με οποιαδήποτε συμβατική σχέση;
Διαμονή, μετάδοση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο δημοσίευσης υλικού, που επηρεάζουν κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή / και πνευματικά δικαιώματα και συγγενικά δικαιώματα τρίτου μέρους;
Διαμονή, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο δημοσίευσης μη ειδικώς επιτρεπόμενων διαφημιστικών πληροφοριών, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, πυραμιδικά σχήματα, "Γράμματα ευτυχίας"; λήψεις, επιστολή, μετάδοση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο δημοσίευσης οποιουδήποτε υλικού, που περιέχουν ιούς ή άλλους κωδικούς υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα, σκόπευε να παραβιάσει, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή προγραμμάτων, για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και σειριακούς αριθμούς για εμπορικά προϊόντα λογισμικού και προγράμματα για τη δημιουργία τους, συνδέσεις, κωδικούς πρόσβασης και άλλα μέσα για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληρωμένους πόρους στο Διαδίκτυο, καθώς και η ανάρτηση συνδέσμων προς τις παραπάνω πληροφορίες;
Σκόπιμη ή τυχαία παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού, εθνική ή διεθνής νομοθεσία;
⦁ αποστολή, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση κάποιου άλλου, που περιέχουν αγενείς και προσβλητικές εκφράσεις και προτάσεις;
⦁ αποστολή, μετάδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που περιέχει πορνογραφικό υλικό.
Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων για εξουσιοδότηση στον ιστότοπο (e-mail / αριθμό τηλεφώνου και κωδικό πρόσβασης);
Αναλαμβάνει να συμπληρώσει σωστά και ανάλογα με τον σκοπό τα πεδία κειμένου (το αντικείμενο του θέματος);
Αναλαμβάνει να υποδείξει (κατά την εγγραφή και την επεξεργασία μιας προσωπικής σελίδας) δεδομένα, σχετικό με την πραγματικότητα:
Στο πεδίο "Όνομα" – δεδομένα, που αντιστοιχούν στα δεδομένα διαβατηρίου του Χρήστη, στη μορφή:
⦁ Όνομα.
⦁ Όνομα Επώνυμο.
⦁ Όνομα Πατρώνυμο.
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο.
⦁ Ως προσωπική φωτογραφία – μόνο μια προσωπική φωτογραφία του Χρήστη σε κατακόρυφο προσανατολισμό.
Στο πεδίο: "Τηλέφωνο" – προσωπικά σου, τηλέφωνο σπιτιού ή εργασίας.
Στα χωράφια: "Περιοχή" και "Πόλη" – γεωγραφικά δεδομένα, που αντιστοιχεί στην πραγματική τοποθεσία του Χρήστη.
Στο πεδίο: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ" – προσωπική / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας.
Στο πεδίο: "Σχετικά με μένα" – αληθινά γεγονότα, σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Χρήστη.
⦁ Υποδείξτε όταν δημιουργείτε νέες ή επεξεργάζεστε υπάρχουσες διαφημίσεις (πληροφορίες, δεδομένα) αξιόπιστες και λεπτομερείς πληροφορίες:
Στις ενότητες "ανακοινώσεις" αναφέρετε πραγματικά δεδομένα, που αντιστοιχούν στα νόμιμα έγγραφα, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και την πραγματική κατάσταση του αντικειμένου κατά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης (πληροφορίες, δεδομένα) στο site.
Στην ενότητα "Τιμή" – δηλώστε την πραγματική τιμή, σχετικό κατά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης (πληροφορίες, δεδομένα) στο site, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης συναλλαγής.
⦁ Προσθέστε φωτογραφίες και διαφημίσεις βίντεο σε αυτήν την κατάσταση στη βάση δεδομένων, στην οποία βρίσκεται τη στιγμή της δημοσίευσης στον ιστότοπο.
Στο πεδίο "Περιγραφή κειμένου" – υποδεικνύουν μόνο πραγματικά γεγονότα, σχετικά με την ανακοίνωση.
*Ανεπιθυμητη αλληλογραφια (Αγγλικά. ανεπιθυμητη αλληλογραφια) - μαζική αποστολή εμπορικών μηνυμάτων, πολιτική και άλλη διαφήμιση (πληροφορίες) ή άλλου τύπου μηνύματα προς άτομα, μη εκφράζοντας την επιθυμία να τα λάβει.
PS: Για όλες τις ερωτήσεις, που σχετίζονται με το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας ή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας,
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διαχείριση ιστότοπου .

Διαχείριση ιστότοπου.