Κανόνες ιστότοπου

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

Προσοχή! Πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, σας παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους Όρους χρήσης του ιστότοπου, ορίζεται παρακάτω.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο περαιτέρω επιβεβαιώνετε, ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με αυτούς τους Κανόνες. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς τους κανόνες, η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη πρέπει να τερματιστεί αμέσως.

Όλες οι πληροφορίες, αποθηκεύεται και δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι ιδιοκτησία της διοίκησης του χώρου του χωριού Tsikhisjvari.

Η διαχείριση του ιστότοπου σάς επιτρέπει να δείτε και να κατεβάσετε υλικό, δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική μη εμπορική χρήση.

Επιτρέπεται επίσης η χρήση δελτίων τύπου και άλλων εγγράφων., που είναι δημόσια, αναφέροντας την πηγή πληροφοριών.

Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη συγκατάθεση της Διοίκησης της Ιστοσελίδας: αναπαραγωγή, προβολή και διανομή υλικών, δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αναπαραγωγή, προβολή και διανομή υλικών, που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι δυνατή μόνο με γραπτή άδεια της Διοίκησης της Ιστοσελίδας. Τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα., και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Με την εγγραφή σας στον Ιστότοπο, συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Ως αποτέλεσμα της εγγραφής, θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης., για την ασφάλεια των οποίων είστε υπεύθυνοι. Είστε επίσης υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στον Ιστότοπο.. Σε περίπτωση απώλειας στοιχείων εγγραφής, αναλαμβάνετε να μας ενημερώσετε σχετικά.. Η εγγραφή χρήστη στον ιστότοπο είναι δωρεάν και εθελοντική.

Ο χρήστης του ιστότοπου είναι φυσικό πρόσωπο, εγγραφεί στον ιστότοπο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τους παρόντες Κανόνες, έφτασε στην ηλικία, αποδεκτό σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο για την αποδοχή αυτών των Κανόνων, και εξουσιοδοτήθηκε δεόντως (νωρίτερα και περαιτέρω - Χρήστης).

Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο, Ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει στη Διοίκηση της Ιστοσελίδας τις απαραίτητες αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες για τη δημιουργία της προσωπικής σελίδας του Χρήστη.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, συνάφεια, πληρότητα και συμμόρφωση με τη διεθνή νομοθεσία των πληροφοριών που παρέχονται κατά την εγγραφή και την καθαρότητα τους από αξιώσεις τρίτων.

Μετά την παροχή πληροφοριών, υποδεικνύεται, Ο χρήστης πρέπει να περάσει από μια σειρά διαδικασιών επαλήθευσης, Πιο συγκεκριμένα,

(ένα) επιβεβαιώστε την εγγραφή αναγνωρίζοντας μια αυτοματοποιημένη δοκιμή, έχει σχεδιαστεί για να κάνει διάκριση μεταξύ υπολογιστών και ανθρώπων ("Captcha");

(σι) επιβεβαιώστε την εγγραφή σας ενεργοποιώντας την προσωπική σας σελίδα μέσω μηνύματος, αποστέλλεται από τη Διοίκηση στο e-mail του Χρήστη.

Σε περίπτωση σωστής διαδοχικής εκτέλεσης όλων των ενεργειών εγγραφής στον ιστότοπο, δημιουργείται μια προσωπική σελίδα χρήστη. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να εγγράψει όχι περισσότερες από μία προσωπικές σελίδες στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης συμφωνεί με αυτούς τους Κανόνες και αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτόν, που σχετίζονται με τη χρήση και τη λειτουργία του ιστότοπου.

  • Το δικαίωμα δημοσίευσης άρθρων, ανακοινώσεις, σχόλια στα άρθρα, καθώς και οι αναρτήσεις και τα σχόλια σε ιστολόγια και φόρουμ έχουν μόνο πρόσωπα, πέρασε τη διαδικασία εγγραφής.

  • Κατά την εγγραφή, δεν επιτρέπεται η χρήση αντί ονόματος, επώνυμο ή όνομα άσεμνων εκφράσεων, διευθύνσεις ιστότοπου, e-mail κ.λπ.. n.

Η διαχείριση του ιστότοπου δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των υλικών και των υπηρεσιών, παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η διεύθυνση του ιστότοπου καταβάλλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια, για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο. Η διαχείριση του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά και τις υπηρεσίες, παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Σε περίπτωση παρωχίας υλικών και υπηρεσιών σε αυτόν τον Ιστότοπο, η Διοίκηση της Ιστοσελίδας δεν αναλαμβάνει να τα ενημερώσει. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν για όλους τους επισκέπτες και τους χρήστες του ιστότοπου..
Η εγγραφή στον ιστότοπο του χωριού Tsikhisjvar είναι δωρεάν. Αυτό σημαίνει, ότι οποιοσδήποτε μπορεί να εγγραφεί ελεύθερα στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, καθορίζοντας ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Η εγγραφή διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες χρήσης του ιστότοπου. Μόνο ένας εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από όλες τις υπηρεσίες του ιστότοπου, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς.
Η παραγγελία στον ιστότοπο παρακολουθείται από τη Διοίκηση του ιστότοπου. Η διεύθυνση του ιστότοπου ελέγχει όλα τα μηνύματα που δημοσιεύονται από τους επισκέπτες και, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να τα επεξεργαστεί ή να τα διαγράψει.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων, σε οποιαδήποτε τμήματα του ιστότοπου.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του χαλιού σε οποιαδήποτε μορφή.
Απαγορεύεται η προσθήκη στην ενότητα βίντεο όπως βίντεο + 1OO5OO και παρόμοια.
Όλες οι ευχές και οι προτάσεις, ως περιεχόμενο του ιστότοπου, και για τις υπηρεσίες του, αναμφίβολα, σημαντικό για εμάς. Μπορείτε να τα εκφράσετε, συμπληρώνοντας τη φόρμα σχολίων.
Η εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη μπορεί να ακυρωθεί, σε περίπτωση παραβίασης από τους χρήστες αυτών των κανόνων ή απουσίας δραστηριότητας χρήστη κατά τη διάρκεια του έτους.

Χρησιμοποιώντας τα υλικά του ιστότοπου, ο επισκέπτης συμφωνεί με αυτούς τους κανόνες.

Τι επιτρέπεται στον ιστότοπο.

Τοποθέτηση προκηρύξεων στον δωρεάν πίνακα ανακοινώσεων

Δημοσίευση άρθρων, ρεκόρ, σχόλια σε άρθρα και δημοσιεύσεις.

Συμμετοχή στη συζήτηση των θεμάτων του Φόρουμ , και δημιουργήστε μόνοι σας νέα θέματα φόρουμ.

Συμμετέχετε στη συνομιλία στον ιστότοπο, δημοσιεύοντας κριτικές στο βιβλίο επισκεπτών στον ιστότοπο.

Δημοσιεύω φωτογραφίες, βίντεο – που αφορούν αποκλειστικά το χωριό Τσιχισβάρι.

Τι απαγορεύεται στον ιστότοπο.

Οι δημοσιεύσεις απαγορεύονται, παραβίαση του νόμου και αντίθεση με τα ηθικά πρότυπα. Μην χρησιμοποιείτε φωτογραφίες, δεν σχετίζονται με την ανακοίνωση ή το θέμα της δημοσίευσης. • Μην συμπεριλάβετε το όνομα ενός άλλου ιστότοπου και συνδέσμους URL στο διαφημιστικό κείμενο • Δεν επιτρέπεται η απεικόνιση λογότυπων και ονομάτων εταιρειών στις φωτογραφίες
• Απαγορεύεται επίσης η απεικόνιση πληροφοριών και διευθύνσεων, συνδέσμους και ονόματα ιστότοπων. ΜΗΝ διαφημίζετε πρακτορεία και άλλες υπηρεσίες, πουλήσει οποιοδήποτε αγαθό, προσφορές προσφορών, δεν σχετίζεται με το θέμα του ιστότοπου;
Δημοσιεύστε κάθε είδους ψευδείς πληροφορίες.

Απαγορεύεται η δημοσίευση διαφημίσεων, που περιέχει παραβιάσεις οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιώματα εικόνας του πολίτη, δικαιώματα απορρήτου και δικαιώματα προσωπικών δεδομένων. Απαγορεύεται η αναγραφή πληροφοριών για διάφορα αντικείμενα στην πρόσθετη περιγραφή της διαφήμισης. Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελίας χωρίς την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης του ακινήτου που καθορίζεται στη διαφήμιση, ή σε σχέση με τις οποίες αυτές οι ενέργειες είναι περιορισμένες ή αδύνατες. (π.χ, για την οποία έχει ήδη συναφθεί συμφωνία για την πώληση ή τη μίσθωσή τους σε τρίτους, έκανε προκαταβολή ή κατάθεση, καθώς και σε σχέση με τους οποίους υπάρχουν περιορισμοί στις ενέργειες εγγραφής).

Περιεχόμενο, παρενοχλώντας, εκφοβισμός ή ρητορική μίσους. Απαγορεύεται η υποκίνηση μίσους προς άλλους ανθρώπους βάσει της φυλής ή της εθνικότητάς τους, θρησκευτικές απόψεις, φύλο, ηλικία, καθεστώς βετεράνου, σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου και αναπηρία. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο, που περιέχουν προσβολές ή υποτιμητικά επίθετα σε σχέση με κατηγορίες προσώπων, προστατεύονται από διακρίσεις, και επίσης να δημοσιεύσετε συνδέσμους σε τέτοιο περιεχόμενο. Περιεχόμενο, που περιέχει απειλές σωματικής βλάβης ή αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, που επιτρέπει την πραγματοποίηση τέτοιων απειλών.

  • Περιεχόμενο, απαξίωση ανθρώπων, μέρη ή πράγματα, και επίσης ικανό να εξοργίσει ή να αναστατώσει τους θεατές ή τους αναγνώστες.
  • Ασεμνος, αγενής ή προσβλητική γλώσσα ή χειρονομίες.
  • Ενθάρρυνση και ενθάρρυνση της βίας. Απαγορεύεται η δημοσίευση υλικού, που περιέχουν ρεαλιστικές εικόνες τραυματισμών και ακρωτηριασμών, σκηνές βίας και σκληρότητας σε ανθρώπους ή ζώα, καθώς και το περιεχόμενο, που μπορεί να σοκάρει ή να αηδιάσει.
  • Σεξουαλικό και άσεμνο περιεχόμενο. Απαγορεύεται η δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυμνά σώματα ή σεξουαλικές πράξεις. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατάρες και αργκό εκφράσεις σεξουαλικής φύσης, καθώς και νύξεις παιδοφιλίας. Απαγορεύεται η προώθηση της παιδοφιλίας και της κτηνωδίας, σεξουαλική βία και κάθε είδους πορνεία. Δεν επιτρέπονται επίσης σύνδεσμοι με περιεχόμενο για ενήλικες.

Όλες οι δημοσιεύσεις πρέπει να σχετίζονται με το θέμα του ιστότοπου και να περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες. Περιεχόμενο, που δεν σχετίζεται με το θέμα του ιστότοπου, η ανάρτηση απαγορεύεται. Αυτό δεν είναι μέρος για πολιτικές διαμάχες., δημόσια και ιδιωτικά θέματα. Υλικά (επεξεργασία), που δεν ακολουθούν τους κανόνες, θα διαγραφεί.

Απαγορεύεται η μεταφόρτωση και δημοσίευση περιεχομένου, επιδεικνύοντας σκληρή μεταχείριση των παιδιών ή περιέχοντας άσεμνες σκηνές με τη συμμετοχή τους. Τέτοιο περιεχόμενο περιλαμβάνει κάθε μορφή απεικόνισης ανηλίκων σε σεξουαλικό πλαίσιο. (συμπεριλαμβανομένων κινούμενων σχεδίων) και οποιοδήποτε άλλο υλικό σεξουαλικής φύσης που απεικονίζει παιδιά. Εύρεση τέτοιου περιεχομένου, το διαγράφουμε και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα: αποκλείουμε τον λογαριασμό του συγγραφέα και στέλνουμε μια αναφορά σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στο Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης της Εκμετάλλευσης και της Απαγωγής Παιδιών.

Απαγορεύεται η δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες, υπόκεινται σε ειδικούς νόμους. Αυτό ισχύει για το αλκοόλ, προϊόντα καπνού, ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ναρκωτικά και μη εξουσιοδοτημένα πρόσθετα τροφίμων, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός.

Απαγορεύεται η διαφήμιση επικίνδυνων και παράνομων αγαθών ή υπηρεσιών, και διευκολύνει τις επικίνδυνες και παράνομες δραστηριότητες. Αυτό ισχύει επίσης για ψυχαγωγικά ναρκωτικά, όπλα, πυροτεχνήματα, οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων στον πραγματικό κόσμο και τυχόν εκκλήσεις τους.

Το περιεχόμενο που δημοσιεύετε δεν πρέπει να παραπλανά τους χρήστες. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι ειλικρινείς και σαφείς.

Η ασφάλεια των χρηστών είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαχείριση του ιστότοπου. ως εκ τούτου, δημοσίευση του περιεχομένου σας, πρέπει να προστατεύσετε το απόρρητο των δεδομένων άλλων ανθρώπων.
Σημείωση. Απαγορεύεται η δημοσίευση περιεχομένου, που περιέχει προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως:

προσωπικές οικονομικές πληροφορίες;
επίσημα δελτία ταυτότητας;
Στοιχεία επικοινωνίας, που περιέχει ονόματα ή σας επιτρέπει να τα γνωρίζετε;
εμπιστευτικές ηχογραφήσεις και εικόνες;
εγγραφές κειμένου συνομιλιών ή συνδέσμων, που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Παραδείγματα ακατάλληλου περιεχομένου:

Κείμενα ανορθόγραφα και άστοχα, κείμενα χωρίς νόημα, καθώς και αυτόματα δημιουργημένο και ενοχλητικό περιεχόμενο (π.χ, αμαυρός, εικόνες κακής ποιότητας ή δυσανάγνωστο υλικό).
Εικόνες ή σύνδεσμοι, που αποσπούν την προσοχή των χρηστών.
Επιτρεπόμενες δημοσιεύσεις σε γλώσσες που υπάρχουν στον ιστότοπο ... (Ρωσική, Γεωργιανά, Ελληνικά και Αγγλικά.)
Σύνδεσμοι με ιούς και κακόβουλο λογισμικό.
Σύνδεσμοι προς ιστότοπους, δεν σχετίζεται με το θέμα του ιστότοπου.

Διαχείριση ιστότοπου.